Facebook

Poinformuj nas

Coś się wydarzyło? Czujesz się wzburzony? Poinformuj nas o tym.

  Tag: dla uzdolnionych uczniów

  Kategoria
  Stypendium dla Uzdolnionych Uczniów z Pisza
  Wiadomości

  Stypendium dla Uzdolnionych Uczniów z Pisza

  Burmistrz Pisza stypendia dla uzdolnionych uczniów (klas IV-VIII) pobierających naukę na terenie gminy Pisz. Stypendia przyznawane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.