Facebook

Poinformuj nas

Coś się wydarzyło? Czujesz się wzburzony? Poinformuj nas o tym.

  Pokaż swoją firmę i zyskaj klientów na Piskim!

  (zrobisz to w mniej niż 30 sekund)

  Budowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie.

  Budowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie.

  W ramach budowy drogi wodnej Pisz-Warszawa ma nastąpić udowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie wraz z zapleczem technicznym. Aktualnie Antea Polska S.A. opracowuje „Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu”.

  Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie retencji wody w zlewni jeziora Roś oraz przeciwdziałanie skutkom suszy w kontekście zmian klimatycznych.

  Pozostałe cele przedsięwzięcia:

  • Poprawa warunków gruntowo–wodnych terenów wokół jeziora Roś poprzez hamowanie stopniem wodnym odpływu wód i zmniejszenie amplitudy stanów wody w jeziorze
  • Podwyższenie stanów wód w korycie rzeki Pisy i w jej dolinie, na odcinku poniżej stopnia wodnego, w okresach niskich stanów wody – poprzez alimentowanie wody zretencjonowanej w jeziorze Roś
  • Poprawa warunków żeglugi turystycznej na rzece Pisie, wynikająca z podwyższenia stanów wody w korycie rzeki Pisy, w wyniku dokonywania zrzutów zretencjonowanej wody w jeziorze Roś
  • Wykorzystanie piętrzenia na stopniu wodnym do produkcji energii elektrycznej

  Stopień wodny składać się będzie z następujących budowli hydrotechnicznych:

  1. jaz piętrzący
  2. śluza żeglugowa
  3. mała elektrownia wodna
  4. przepławka dla organizmów wodnych

  16 września w Urzędzie Miejskim w Piszu odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca konsultacje społeczne budowy stopnia wodnego na rzece Pisie.

  W spotkaniu wzięli udział: Mirosław Markowski – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Andrzej Chodkiewicz – zastępca dyrektora RZGW w Białymstoku oraz Andrzej Szymborski – Burmistrz Pisza. Konferencję możemy obejrzeć >TUTAJ<.

  Poniżej zamieszczamy wizualizacje czterech wariantów stopnia wodnego w Piszu: Wariant I, Wariant II, Wariant III, Wariant IV.

  Stopień wodny w Piszu – wariant I
  Stopień wodny w Piszu – wariant II
  Stopień wodny w Piszu – wariant III
  Stopień wodny w Piszu – wariant IV

  Konsultacje społeczne, które są częścią opracowania studium wykonalności stopnia wodnego na Pisie trwały do 30 września 2021r. i tego dnia zaplanowano ich podsumowanie.

  W studium wykonalności stopnia wodnego na rzece Pisie w Piszu znajdzie się analiza otoczenia społeczno-gospodarczego, prawnego i finansowego przedsięwzięcia, wskazująca na istniejące warunki realizacji. Analiza wielowariantowa, wskazująca najbardziej korzystną lokalizację stopnia wodnego, która da pewność, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na najbliżej położone tereny zurbanizowane. Wykonane zostaną badania terenu, obejmujące obszar lokalizacji stopnia wodnego oraz obszar oddziaływania stałego piętrzenia na tereny przyległe do koryta rzeki Pisy, na odcinku od jeziora Roś do stopnia wodnego – w tym na infrastrukturę i zabudowę mieszkaniową Pisza, a także na jezioro Roś i obszar oddziaływania poniżej stopnia wodnego. Opracowane zostaną także rozwiązania techniczne, które zabezpieczą tereny i obiekty, przed oddziaływaniem maksymalnego piętrzenia na stopniu wodnym. W opracowaniu przeanalizowane zostaną ewentualne skutki środowiskowe budowy stopnia wodnego i opinie władz samorządowych, mieszkańców oraz właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem piętrzenia, dotyczące oczekiwań oraz uwarunkowań budowy stopnia wodnego.

  Koszt dokumentu, który powinien być gotowy w połowie października bieżącego roku, to blisko 800 tys. zł.

  Budowa stopnia wodnego na rzece Pisie jest jednym z elementów odtworzenia drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie. Faza projektowo-dokumentacyjna potrwa do końca 2025 r. Termin budowy stopnia wodnego zaplanowany jest na lata 2026-2028. Przedsięwzięcie szacowane jest na około 100 mln zł.

  Źródło: anteagroup.pl – Antea Polska S.A., UM Pisz, Źródło fot.: anteagroup.pl

  Tagi:

  Autor wpisu:

  Komentarze

  Zobacz też: