Facebook

Poinformuj nas

Coś się wydarzyło? Czujesz się wzburzony? Poinformuj nas o tym.

[contact-form-7 id="17612"]

Pokaż swoją firmę i zyskaj klientów na Piskim!

(zrobisz to w mniej niż 30 sekund)

Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Zakończono prace nad aktualizacją wspólnej strategii rozwoju dla całej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt dokumentu jest efektem współpracy samorządów lokalnych zdeterminowanych do współpracy i promocji obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Sama strategia ma pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwoju tego regionu, w szczególności korzystając ze środków Unii Europejskiej.

„Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego” jest dokumentem precyzującym kierunki i priorytety wspólnych działań siedemnastu samorządów, które zdecydowały się na szeroką współpracę w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Kluczowy także dla wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w latach 2021 – 2027 dokument przygotowany został uwzględniając potrzeby rozwojowe ponadlokalne, które gminy i powiaty regionu łączą.

Strategia wskazuje sześć kierunków działań jakie powinny być do roku 2030 objęte szczególnym zainteresowaniem samorządów.

Są to kolejno:

• czyste środowisko i zasobne jeziora,

• nowoczesna edukacja,

• integracja i aktywizacja społeczna,

• inwestycje komunalne,

• przedsiębiorczość i satysfakcjonująca praca

• oraz regionalne produkty turystyczne.

Strategia określa także kluczowe działania, które docelowo mogą zostać uwzględnione w liście priorytetowych projektów realizujących bezpośrednio założenia Strategii Warmii i Mazur i być wdrażane w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur.

Przez okres ostatnich dwóch lat strategia była aktualizowana i konsultowana w samorządach – gminach i powiatach regionu oraz lokalnych społecznościach.

Obecnie mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich mogą zapoznać się z finalnym projektem dokumentu i zgłaszać swoje uwagi. Konsultacje będą trwać do 28.10.2021 r. a wszystkie opinie, uwagi i propozycje zmian prosimy przesyłać na Formularzu Konsultacyjnym mailowo na adres: w.dabrowski@wielkiejeziora.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki.

Dokument Strategii i sam formularz dostępne są na stronie internetowej www.WielkieJeziora.pl w zakładce Aktualności.

Źródło: SWJM 2020

Tagi:

Autor wpisu:

Komentarze

Zobacz też: