Facebook

Poinformuj nas

Coś się wydarzyło? Czujesz się wzburzony? Poinformuj nas o tym.

  Pokaż swoją firmę i zyskaj klientów na Piskim!

  (zrobisz to w mniej niż 30 sekund)

  Stypendium dla Uzdolnionych Uczniów z Pisza

  Stypendium dla Uzdolnionych Uczniów z Pisza

  Uzdolniony uczeń (klas IV-VIII) pobierający naukę na terenie gminy Pisz może otrzymać Stypendium Burmistrza Pisza. Stypendia przyznawane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

  Wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów można składać do 14 Września 2021 roku.

  Stypendium mogą otrzymać osoby, które spełniły co najmniej jedno z poniższych warunków:
  •    osiągnęły w minionym roku szkolnym (trwającym od 1 września 2020 do 25 czerwca 2021 r.) bardzo dobre wyniki (średnia arytmetyczna na poziomie nie mniejszym niż 5.0),
  •    uzyskały tytuł laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych.

  Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły albo instruktora za zgodność z oryginałem.

  Stypendia będą wypłacane przez dziewięć miesięcy – od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

  Wnioski można pobrać ze strony www.pisz.pl >TUTAJ< (zakładka ogłoszenia) lub odebrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji (pokój nr 55).

  Wypełnioną dokumentację wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

  Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie gminy Pisz, określa Uchwała Nr XVIII/190/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2020 r.

  Źródło:. UM Pisz

  Tagi:

  Autor wpisu:

  Komentarze

  Zobacz też:

  Zuchwały Janik Snopek kontra upiór znad Jegocina

  Zuchwały Janik Snopek kontra upiór znad Jegocina

  Dawno dawno temu, według starych ksiąg w XVI wieku, żył nad rzeczką niedaleko Jańsborka myśliwy o imieniu Janik. Rozporządzał on starą karczmą i młynem, które nabył od Zakonu po śmierci ich poprzedniego dziedzica Stefana Młynarza. W ciągu kilku lat zdobył sławę, która obiegła całą puszczę Piską i zyskał opinię jednego z najlepszych myśliwych..

  Cadeci z PMOS Pisz na podium w Pucharze Świata we Włoszech

  Żeglarze z PMOS Pisz na podium Mistrzostw Świata we Włoszech

  W regatach zorganizowanych przez klub Fraglia Vela Riva wystartowało sześćdziesiąt załóg. Aż dwanaście spośród nich, stanowiły załogi Reprezentacji Polski. Osiem z nich to przedstawiciele klubu MKS Dwójka Warszawa, dwie załogi z klubu PMOS Pisz i dwie z MKŻ Mikołajki.

  Przetarg stanowisk handlowych na Święto Zmarłych

  Przetarg stanowisk handlowych na Święto Zmarłych

  Burmistrz Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz. Przetarg dotyczy stanowisk na parkingu przy ul. Warszawskiej, obok cmentarza na okres od 30 października do 2 listopada 2021 r.