Facebook

Poinformuj nas

Coś się wydarzyło? Czujesz się wzburzony? Poinformuj nas o tym.

  Pokaż swoją firmę i zyskaj klientów na Piskim!

  (zrobisz to w mniej niż 30 sekund)

  Stypendium dla Uzdolnionych Uczniów z Pisza

  Stypendium dla Uzdolnionych Uczniów z Pisza

  Uzdolniony uczeń (klas IV-VIII) pobierający naukę na terenie gminy Pisz może otrzymać Stypendium Burmistrza Pisza. Stypendia przyznawane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

  Wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów można składać do 14 Września 2021 roku.

  Stypendium mogą otrzymać osoby, które spełniły co najmniej jedno z poniższych warunków:
  •    osiągnęły w minionym roku szkolnym (trwającym od 1 września 2020 do 25 czerwca 2021 r.) bardzo dobre wyniki (średnia arytmetyczna na poziomie nie mniejszym niż 5.0),
  •    uzyskały tytuł laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych.

  Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły albo instruktora za zgodność z oryginałem.

  Stypendia będą wypłacane przez dziewięć miesięcy – od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

  Wnioski można pobrać ze strony www.pisz.pl >TUTAJ< (zakładka ogłoszenia) lub odebrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji (pokój nr 55).

  Wypełnioną dokumentację wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

  Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie gminy Pisz, określa Uchwała Nr XVIII/190/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2020 r.

  Źródło:. UM Pisz

  Tagi:

  Autor wpisu:

  Komentarze

  Zobacz też:

  Uroczysta prezentacja tablic historycznych w Niedźwiedzim Rogu

  Wspólnym wysiłkiem społeczności lokalnej, zostały zorganizowane trzy tablice historyczne o miejscowościach Niedźwiedzi Róg oraz Głodowo. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy, turyści oraz przedstawiciele władz gminy. Zapraszamy również to przeczytania legendy o miejscowości Niedźwiedzi Róg pod tytułem Niedźwiedzi Róg, czyli legenda zakrapiana miodem pitnym. Autor zdjęć: Piotr

  Zuchwały Janik Snopek kontra upiór znad Jegocina

  Zuchwały Janik Snopek kontra upiór znad Jegocina

  Opowieść, którą zaraz przeczytacie prawi o tym jak dzielny założyciel wsi Snopki Janik Snopek, staje twarzą w twarz z upiornym wodnikiem. Dawno dawno temu, według starych ksiąg w XVI wieku, żył nad rzeczką niedaleko Jańsborka myśliwy o imieniu Janik. Rozporządzał on starą karczmą i młynem,

  4_0 Mazura Pisz z czerwoną kartką

  Wygrali w osłabieniu! 4:0 Mazura Pisz z czerwoną kartką

  Rozpoczęcie sezonu piłkarskiego 2021/22 w wykonaniu Mazura Pisz już za nami. Drużyna Seniorów otworzyła sezon piłkarski meczem Rundy wstępnej Wojewódzkiego Pucharu Polski. Rywalem była drużyna tuż “zza miedzy”, czyli MKS Ruciane Nida.