Facebook

Poinformuj nas

Coś się wydarzyło? Czujesz się wzburzony? Poinformuj nas o tym.

  Pokaż swoją firmę i zyskaj klientów na Piskim!

  (zrobisz to w mniej niż 30 sekund)

  Więcej Kamer w Piszu

  Od kilkunastu miesięcy nad bezpieczeństwem mieszkańców Pisza czuwa coraz większa ilość kamer.
  Aby system funkcjonował jeszcze sprawniej Gmina Pisz podpisała 7 kwietnia 2021 r. z Komendą Powiatową Policji w Piszu porozumienie w sprawie obsługi Centrum Monitoringu Wizyjnego na terenie miasta Pisz.

  Umowa określa zasady wzajemnej współpracy w zakresie inwestycji w całości sfinansowanej ze środków własnych Gminy Pisz.

  W ramach tego przedsięwzięcia Centrum Monitoringu Wizyjnego zlokalizowano w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu, natomiast nadzór wizyjny będzie pełniła służba dyżurna Komendy Powiatowej Policji w Piszu w czasie i zakresie niekolidującym z pełnieniem obowiązków służbowych.

  W tym celu Komenda Powiatowa Policji w Piszu udostępni pomieszczenie stanowiska kierowania oraz pokój (serwerownię) do zamontowania i zainstalowania w nich niezbędnych elementów służących do uruchomienia i działania poglądu do Systemu Monitoringu Wizyjnego. Operatorzy zarejestrują zdarzenie i skierują pełniący aktualnie służbę patrol na interwencję do miejsca, w którym zachodzi podejrzenie lub doszło do popełnienia przestępstwa, wykroczenia oraz innych incydentów niezgodnych z prawem.

  Koszty związane z zakupem sprzętu niezbędnego do uruchomienia podglądu, jak również bieżącą konserwacją, pokryje Gmina Pisz. Gmina zapewni też szkolenia z zakresu obsługi podglądu do Systemu Monitoringu Wizyjnego dla funkcjonariuszy Policji.
  Równocześnie trwają uzgodnienia co do dalszej rozbudowy monitoringu na terenie miasta Pisz.
  Etap drugi tego przedsięwzięcia zakłada dzierżawę kanalizacji kablowej w różnych częściach Pisza. Wnioski złożone przez Gminę Pisz przeszły pozytywną weryfikację, podpisano umowy ramowe dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w mieście Pisz, dzięki czemu sieć światłowodowa wkrótce się wydłuży.

  źródło: UM Pisz

  Tagi:

  Autor wpisu:

  Komentarze

  Zobacz też: